Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kvam kommune
Kommunenr 1238
Alle grunnskoler med adresse i Kvam kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 130 165 129 271 132 865 130 047 137 101
Lønnsutgifter per elev 108 299 108 226 107 164 105 477 109 465
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,5 87,6 82,9 84,8 85,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 014 440 530 417 927
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 435 1 556 1 606 1 560 1 368
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no