Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kvalsund kommune (utgått)
Kommunenr 2017
Kun utgåtte skoler med adresse i Kvalsund kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 189 346 196 421 215 777 232 450 246 320
Lønnsutgifter per elev 145 137 147 431 166 147 173 834 187 509
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,5 80,1 83,2 80,0 79,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 957 1 151 1 864 3 247 3 006
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 512 3 058 3 427 2 849 3 109
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no