Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kvænangen kommune
Kommunenr 5429
Alle grunnskoler med adresse i Kvænangen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 187 275 190 425 185 414 189 310 191 348
Lønnsutgifter per elev 154 405 161 700 155 876 156 344 156 318
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,2 88,1 88,3 88,4 84,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 3 477 1 815 985 2 803 2 697
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 802 2 565 2 009 2 535 2 048
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no