Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kvænangen kommune
Kommunenr 1943
Alle grunnskoler med adresse i Kvænangen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 166 058 187 275 190 425 185 414 189 310
Lønnsutgifter per elev 137 681 154 405 161 700 155 876 156 344
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,9 87,2 88,1 88,3 88,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 211 3 477 1 815 985 2 803
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 994 2 802 2 565 2 009 2 535
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no