Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kvænangen barne- og ungdomsskole
Burfjord
9161 BURFJORD
Org.nr 974569108
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kvænangen kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Kvænangen barne- og ungdomsskole
Kvænangen kommune 187 275 190 425 185 414 189 310 191 348
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Kvænangen barne- og ungdomsskole
Kvænangen kommune 154 405 161 700 155 876 156 344 156 318
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Kvænangen barne- og ungdomsskole
Kvænangen kommune 87,2 88,1 88,3 88,4 84,9
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Kvænangen barne- og ungdomsskole
Kvænangen kommune 3 477 1 815 985 2 803 2 697
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Kvænangen barne- og ungdomsskole
Kvænangen kommune 2 802 2 565 2 009 2 535 2 048
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no