Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kvæfjord kommune
Kommunenr 1911
Alle grunnskoler med adresse i Kvæfjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 146 488 141 776 143 876 153 627 153 904
Lønnsutgifter per elev 127 646 123 703 123 494 129 657 131 080
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 91,5 88,0 89,4 92,5 93,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 343 907 1 033 2 045 1 842
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 646 1 694 1 921 1 905 1 700
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no