Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kurland barneskole
Per Gyntveien 7
1709 SARPSBORG
Org.nr 975290425
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Kurland barneskole
Sarpsborg kommune 97 527 97 753 99 758 103 103 109 487
Viken fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Kurland barneskole
Sarpsborg kommune 81 331 81 598 82 933 85 816 91 942
Viken fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Kurland barneskole
Sarpsborg kommune 84,6 85,8 86,5 87,3 87,1
Viken fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Kurland barneskole
Sarpsborg kommune 1 467 1 266 1 690 1 642 1 422
Viken fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Kurland barneskole
Sarpsborg kommune 1 107 1 183 1 396 1 100 1 008
Viken fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no