Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Krokemoa skole
Ringveien 208
3223 SANDEFJORD
Org.nr 974594307
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Krokemoa skole
Sandefjord kommune 106 356 115 286
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Krokemoa skole
Sandefjord kommune 87 488 93 959
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Krokemoa skole
Sandefjord kommune 85,8 84,2
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Krokemoa skole
Sandefjord kommune 2 092 2 124
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Krokemoa skole
Sandefjord kommune 1 735 1 378
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no