Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kristiansund kommune
Kommunenr 1505
Alle grunnskoler med adresse i Kristiansund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 107 821 105 480 108 800 115 413 118 713
Lønnsutgifter per elev 87 080 86 083 89 097 92 360 98 097
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,0 85,2 89,6 84,8 86,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 000 529 1 003 1 258 610
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 437 1 072 1 249 1 204 909
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no