Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kristiansund kommune
Kommunenr 1505
Alle grunnskoler med adresse i Kristiansund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 103 085 107 821 105 480 108 800 115 413
Lønnsutgifter per elev 84 293 87 080 86 083 89 097 92 360
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,2 85,0 85,2 89,6 84,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 817 1 000 529 1 003 1 258
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 306 1 437 1 072 1 249 1 204
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no