Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kristiansand kommune
Kommunenr 1001
Alle grunnskoler med adresse i Kristiansand kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 100 020 102 572 103 606 106 533 107 769
Lønnsutgifter per elev 73 937 75 991 78 605 79 943 82 580
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 75,4 76,2 78,4 78,5 80,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 699 956 1 222 1 471 1 554
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 132 1 138 1 153 1 283 1 243
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no