Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kragerø kommune
Kommunenr 3814
Alle grunnskoler med adresse i Kragerø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 116 546 122 871 129 638 138 940 143 556
Lønnsutgifter per elev 93 531 100 061 104 985 114 263 116 500
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,0 86,2 86,0 88,9 87,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 274 344 662 551 469
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 079 1 402 1 658 1 096 1 138
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no