Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Korsvoll skole
Peder Ankers Vei 23
0861 OSLO
Org.nr 974589915
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Korsvoll skole
Oslo kommune 110 424 112 682 113 933 120 782 125 714
Oslo fylke 110 424 112 682 113 933 120 782 125 714
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Korsvoll skole
Oslo kommune 79 611 80 587 82 303 84 746 88 032
Oslo fylke 79 611 80 587 82 303 84 746 88 032
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Korsvoll skole
Oslo kommune 74,1 72,8 72,6 72,4 72,2
Oslo fylke 74,1 72,8 72,6 72,4 72,2
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Korsvoll skole
Oslo kommune 1 401 1 440 1 353 1 830 1 856
Oslo fylke 1 401 1 440 1 353 1 830 1 856
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Korsvoll skole
Oslo kommune 1 236 1 335 1 192 1 295 1 243
Oslo fylke 1 236 1 335 1 192 1 295 1 243
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no