Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger kommune
Kommunenr 0402
Alle grunnskoler med adresse i Kongsvinger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Kongsvinger kommune 101 733 101 272 111 898 117 953 120 290
Hedmark fylke 110 002 112 454 117 547 123 149 128 360
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Kongsvinger kommune 84 467 83 447 90 475 93 764 93 222
Hedmark fylke 89 900 91 633 95 042 98 849 102 523
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Kongsvinger kommune 84,3 84,1 84,7 82,9 80,6
Hedmark fylke 84,3 84,9 85,2 84,8 83,6
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Kongsvinger kommune 769 841 1 026 505 528
Hedmark fylke 780 821 1 047 1 143 1 323
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Kongsvinger kommune 1 724 2 052 2 534 3 319 4 089
Hedmark fylke 1 534 1 648 1 842 1 736 1 599
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no