Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger kommune
Kommunenr 0402
Alle grunnskoler med adresse i Kongsvinger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Alvdal kommune 120 307 119 595 123 657 128 378 128 530
Eidskog kommune 117 429 120 608 136 162 144 950 149 237
Elverum kommune 103 987 103 524 108 301 115 066 118 098
Engerdal kommune 183 581 193 458 198 344 205 666 223 930
Folldal kommune 112 987 125 076 129 179 146 572 151 298
Grue kommune 117 066 121 051 127 053 131 520 136 471
Hamar kommune 107 309 110 081 112 919 119 637 122 881
Kongsvinger kommune 101 733 101 272 111 898 117 953 120 290
Løten kommune 104 692 107 752 110 851 118 620 121 671
Nord-Odal kommune 106 597 106 466 115 475 125 759 141 068
Os kommune 123 051 132 558 144 363 144 956 160 777
Rendalen kommune 152 822 143 388 137 764 140 991 145 328
Ringsaker kommune 104 634 107 304 112 595 117 705 125 714
Stange kommune 108 367 111 501 116 483 115 332 119 460
Stor-Elvdal kommune 128 707 134 922 143 708 143 494 155 987
Sør-Odal kommune 116 982 129 390 123 979 131 289 137 676
Tolga kommune 131 394 129 656 128 233 134 664 145 214
Trysil kommune 117 965 128 489 136 427 141 271 146 558
Tynset kommune 117 613 117 849 121 191 122 959 125 423
Våler kommune 130 131 134 019 150 730 156 781 153 946
Åmot kommune 104 820 103 896 110 828 121 799 130 265
Åsnes kommune 116 068 117 100 116 761 127 278 137 665
Lønnsutgifter per elev
Alvdal kommune 99 611 99 521 102 060 105 534 105 443
Eidskog kommune 89 235 93 988 104 276 112 658 116 919
Elverum kommune 86 478 86 451 87 341 92 682 95 974
Engerdal kommune 139 238 151 309 151 567 158 888 171 425
Folldal kommune 85 507 94 987 97 942 112 267 115 763
Grue kommune 92 470 94 786 99 914 105 446 107 818
Hamar kommune 90 212 92 749 93 759 98 180 98 881
Kongsvinger kommune 84 467 83 447 90 475 93 764 93 222
Løten kommune 86 975 87 878 91 305 97 989 103 824
Nord-Odal kommune 84 423 84 342 92 634 102 286 115 167
Os kommune 95 600 101 808 109 933 109 881 119 387
Rendalen kommune 119 120 115 043 106 762 104 658 111 450
Ringsaker kommune 87 780 89 854 93 638 96 275 100 831
Stange kommune 85 690 89 001 91 399 88 975 92 361
Stor-Elvdal kommune 99 772 102 461 106 608 107 989 117 946
Sør-Odal kommune 94 170 94 769 98 673 104 763 112 894
Tolga kommune 103 738 102 337 99 039 106 029 113 910
Trysil kommune 97 878 108 400 116 203 117 181 122 273
Tynset kommune 94 246 93 390 96 058 97 474 98 781
Våler kommune 103 436 107 038 119 134 125 454 123 235
Åmot kommune 85 245 84 763 88 179 95 758 102 653
Åsnes kommune 93 626 93 088 94 118 101 849 110 164
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Alvdal kommune 81,3 83,2 83,8 81,8 81,9
Eidskog kommune 77,0 80,1 80,3 83,7 84,8
Elverum kommune 90,5 91,7 90,5 91,2 89,5
Engerdal kommune 113,6 114,3 118,4 118,1 119,6
Folldal kommune 77,8 79,7 79,4 81,4 81,6
Grue kommune 86,6 88,0 88,9 89,5 86,4
Hamar kommune 88,4 89,0 88,6 89,4 83,7
Kongsvinger kommune 84,3 84,1 84,7 82,9 80,6
Løten kommune 78,1 79,9 80,0 83,2 84,4
Nord-Odal kommune 78,7 80,4 79,9 81,3 82,7
Os kommune 76,4 76,1 76,8 75,5 73,6
Rendalen kommune 78,3 83,4 80,3 79,5 77,1
Ringsaker kommune 85,2 85,0 85,7 84,6 84,0
Stange kommune 75,4 76,8 77,0 74,6 74,6
Stor-Elvdal kommune 80,2 72,5 76,3 72,3 74,2
Sør-Odal kommune 84,3 85,5 85,7 84,0 86,2
Tolga kommune 79,1 80,6 77,7 79,6 78,9
Trysil kommune 89,3 87,8 89,5 85,1 87,4
Tynset kommune 83,0 82,2 83,4 82,6 81,1
Våler kommune 77,7 81,1 82,8 81,9 80,8
Åmot kommune 87,5 88,1 88,2 88,9 87,1
Åsnes kommune 89,7 89,0 92,6 91,9 92,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Alvdal kommune 1 114 2 066 1 973 2 005 1 566
Eidskog kommune 2 353 629 2 532 1 290 1 210
Elverum kommune 763 863 866 991 614
Engerdal kommune 1 407 1 007 2 313 1 412 3 578
Folldal kommune 515 551 582 318 1 521
Grue kommune 289 263 494 555 507
Hamar kommune 454 521 468 1 275 1 980
Kongsvinger kommune 769 841 1 026 505 528
Løten kommune 382 1 279 869 1 220 1 680
Nord-Odal kommune 828 509 645 1 198 684
Os kommune 260 247 145 1 186 1 701
Rendalen kommune 2 890 1 581 2 486 3 015 2 423
Ringsaker kommune 757 935 1 247 1 396 1 620
Stange kommune 1 189 725 1 732 1 257 2 039
Stor-Elvdal kommune 1 298 2 272 1 958 1 671 1 352
Sør-Odal kommune 274 754 425 226 142
Tolga kommune 656 527 1 597 1 375 1 319
Trysil kommune 398 98 645 1 693 361
Tynset kommune 1 509 2 089 2 208 2 073 2 351
Våler kommune 479 216 632 346 221
Åmot kommune 613 1 457 658 880 337
Åsnes kommune 359 249 142 311 982
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Alvdal kommune 1 937 2 121 2 270 2 474 1 524
Eidskog kommune 1 787 1 638 2 165 1 976 1 478
Elverum kommune 1 156 1 120 1 320 1 409 1 115
Engerdal kommune 1 901 2 583 2 582 2 219 4 087
Folldal kommune 2 106 2 143 2 451 2 880 2 547
Grue kommune 1 762 1 965 3 078 1 773 1 756
Hamar kommune 1 241 1 255 1 395 1 229 1 244
Kongsvinger kommune 1 724 2 052 2 534 3 319 4 089
Løten kommune 1 187 1 917 2 674 2 451 2 204
Nord-Odal kommune 1 463 1 405 1 278 1 373 1 480
Os kommune 2 115 2 024 2 786 2 806 2 573
Rendalen kommune 2 320 3 370 2 990 2 619 1 713
Ringsaker kommune 1 225 1 256 1 365 1 289 979
Stange kommune 1 841 1 953 1 972 1 684 1 335
Stor-Elvdal kommune 2 028 1 797 2 346 1 662 2 125
Sør-Odal kommune 2 130 2 886 3 066 2 102 1 549
Tolga kommune 1 887 1 733 3 039 1 514 1 638
Trysil kommune 1 547 1 859 1 768 1 507 1 393
Tynset kommune 1 844 2 005 1 743 1 790 1 632
Våler kommune 2 247 2 394 2 086 1 994 1 259
Åmot kommune 2 169 1 417 1 665 1 485 1 132
Åsnes kommune 1 555 1 729 1 752 1 554 1 660
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no