Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger kommune
Kommunenr 3401
Alle grunnskoler med adresse i Kongsvinger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 101 733 101 272 111 898 117 953 120 290
Lønnsutgifter per elev 84 467 83 447 90 475 93 764 93 222
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,3 84,1 84,7 82,9 80,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 769 841 1 026 505 528
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 724 2 052 2 534 3 319 4 089
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no