Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger kommune
Kommunenr 3401
Alle grunnskoler med adresse i Kongsvinger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 101 272 111 898 117 953 120 290 126 688
Lønnsutgifter per elev 83 447 90 475 93 764 93 222 95 905
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,1 84,7 82,9 80,6 77,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 841 1 026 505 528 678
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 052 2 534 3 319 4 089 4 189
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no