Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kongsvinger kommune
Kommunenr 0402
Alle grunnskoler med adresse i Kongsvinger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 99 984 101 733 101 272 111 898 117 953
Lønnsutgifter per elev 84 380 84 467 83 447 90 475 93 764
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,6 84,3 84,1 84,7 82,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 495 769 841 1 026 505
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 774 1 724 2 052 2 534 3 319
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no