Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kongsberg kommune
Kommunenr 3006
Alle grunnskoler med adresse i Kongsberg kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 104 394 115 804 119 145 122 323 127 496
Lønnsutgifter per elev 82 135 89 365 91 483 94 144 98 763
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,2 82,3 83,3 82,6 82,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 159 811 551 664 1 029
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 460 1 341 1 216 1 014 1 132
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no