Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kongsberg kommune
Kommunenr 0604
Alle grunnskoler med adresse i Kongsberg kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 100 870 104 394 115 804 119 145 122 323
Lønnsutgifter per elev 81 912 82 135 89 365 91 483 94 144
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,0 79,2 82,3 83,3 82,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 604 1 159 811 551 664
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 279 1 460 1 341 1 216 1 014
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no