Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Klevstrand skole
Fjellygata 39
3936 PORSGRUNN
Org.nr 975277909
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Klevstrand skole
Porsgrunn kommune 104 082 108 584 112 466 118 079 124 277
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Klevstrand skole
Porsgrunn kommune 84 956 88 455 89 908 94 608 99 417
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Klevstrand skole
Porsgrunn kommune 84,4 86,1 85,3 85,9 87,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Klevstrand skole
Porsgrunn kommune 1 065 2 209 2 332 1 413 1 312
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Klevstrand skole
Porsgrunn kommune 1 446 1 344 1 600 1 485 1 327
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no