Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Klepp kommune
Kommunenr 1120
Alle grunnskoler med adresse i Klepp kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 94 399 97 631 103 934 107 113 111 150
Lønnsutgifter per elev 77 318 80 631 87 103 88 826 91 124
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,5 83,8 86,2 87,0 87,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 413 628 740 870 984
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 330 1 103 1 308 1 270 1 259
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no