Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Klæbu kommune (utgått)
Kommunenr 5030
Kun utgåtte skoler med adresse i Klæbu kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 98 385 102 928 107 623 111 244 111 652
Lønnsutgifter per elev 82 896 86 778 90 124 91 249 90 579
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,2 85,0 86,7 84,7 84,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 790 800 725 1 419 1 140
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 206 1 314 1 064 1 050 1 069
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no