Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Klæbu kommune
Kommunenr 5030
Alle grunnskoler med adresse i Klæbu kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 91 518 98 385 102 928 107 623 111 244
Lønnsutgifter per elev 76 922 82 896 86 778 90 124 91 249
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,2 84,2 85,0 86,7 84,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 756 790 800 725 1 419
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 942 1 206 1 314 1 064 1 050
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no