Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kjølsdalen skule (utgått)
Kjølsdalen
6776 KJØLSDALEN
Org.nr 975276902
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Eid kommune skoleeier (utgått)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Eid kommune (utgått) 96 445 100 568 103 417 111 717 115 152
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 118 933 123 136 127 862 131 798 137 839
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Eid kommune (utgått) 80 540 84 799 86 315 92 554 95 827
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 96 616 100 237 103 670 106 964 111 884
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Eid kommune (utgått) 81,2 81,4 83,9 85,7 86,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 83,0 83,2 84,6 84,8 84,2
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Eid kommune (utgått) 534 463 856 1 193 870
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 903 974 1 014 1 010 971
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Eid kommune (utgått) 1 723 1 806 1 780 1 960 1 891
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1 821 1 781 1 834 1 902 1 723
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no