Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kjølsdalen skule (utgått)
Kjølsdalen
6776 KJØLSDALEN
Org.nr 975276902
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Eid kommune skoleeier (utgått)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Eid kommune (utgått) 100 568 103 417 111 717 115 152 115 689
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 123 136 127 862 131 798 137 839 144 644
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Eid kommune (utgått) 84 799 86 315 92 554 95 827 96 170
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 100 237 103 670 106 964 111 884 117 348
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Eid kommune (utgått) 81,4 83,9 85,7 86,2 84,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 83,2 84,6 84,8 84,2 84,1
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Eid kommune (utgått) 463 856 1 193 870 1 006
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 974 1 014 1 010 971 1 001
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Eid kommune (utgått) 1 806 1 780 1 960 1 891 1 409
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1 781 1 834 1 902 1 723 1 671
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no