Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kjerringøy oppvekstsenter - Avd skole
Kjerringøy
8093 KJERRINGØY
Org.nr 974627957
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Kjerringøy oppvekstsenter - Avd skole
Bodø kommune 90 626 105 241 112 680 121 127 123 034
Nordland fylke 117 141 124 716 130 805 138 249 144 396
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Kjerringøy oppvekstsenter - Avd skole
Bodø kommune 78 048 88 008 95 155 100 778 103 266
Nordland fylke 96 029 101 372 106 095 111 748 115 209
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Kjerringøy oppvekstsenter - Avd skole
Bodø kommune 81,9 88,2 89,3 87,7 88,3
Nordland fylke 82,8 84,5 84,6 84,5 83,6
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Kjerringøy oppvekstsenter - Avd skole
Bodø kommune 1 527 1 859 1 334 3 248 1 583
Nordland fylke 1 011 1 383 1 259 1 662 1 398
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Kjerringøy oppvekstsenter - Avd skole
Bodø kommune 1 028 1 109 805 717 591
Nordland fylke 1 522 1 705 1 562 1 492 1 476
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no