Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kirkenes barneskole
Presteveien 34
9900 KIRKENES
Org.nr 975280292
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sør-Varanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Kirkenes barneskole
Sør-Varanger kommune 136 117 142 857 151 533 162 402 164 617
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Kirkenes barneskole
Sør-Varanger kommune 107 162 111 391 117 212 127 750 129 651
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Kirkenes barneskole
Sør-Varanger kommune 80,0 78,5 79,7 82,3 83,1
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Kirkenes barneskole
Sør-Varanger kommune 632 1 624 689 898 622
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Kirkenes barneskole
Sør-Varanger kommune 1 725 1 711 1 819 1 920 1 387
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no