Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kilen skole (utgått)
2283 ÅSNES FINNSKOG
Org.nr 975273180
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Åsnes kommune 116 068 117 100 116 761 127 278 137 665
Hedmark fylke (utgått) 110 002 112 454 117 547 123 149 128 360
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Åsnes kommune 93 626 93 088 94 118 101 849 110 164
Hedmark fylke (utgått) 89 900 91 633 95 042 98 849 102 523
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Åsnes kommune 89,7 89,0 92,6 91,9 92,0
Hedmark fylke (utgått) 84,3 84,9 85,2 84,8 83,6
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Åsnes kommune 359 249 142 311 982
Hedmark fylke (utgått) 780 821 1 047 1 143 1 323
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Åsnes kommune 1 555 1 729 1 752 1 554 1 660
Hedmark fylke (utgått) 1 534 1 648 1 842 1 736 1 599
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no