Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Karmøy kommune
Kommunenr 1149
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 100 570 104 533 106 586 108 400 112 972
Lønnsutgifter per elev 85 427 87 228 89 628 91 119 94 179
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,5 84,7 85,8 86,4 85,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 800 2 359 1 342 1 315 1 990
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 295 1 780 1 615 1 176 1 221
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no