Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Karmøy kommune
Kommunenr 1149
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 95 303 100 570 104 533 106 586 108 400
Lønnsutgifter per elev 81 149 85 427 87 228 89 628 91 119
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,2 85,5 84,7 85,8 86,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 919 1 800 2 359 1 342 1 315
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 495 1 295 1 780 1 615 1 176
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no