Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Karmøy kommune
Kommunenr 1149
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 104 533 106 586 108 400 112 972 117 808
Lønnsutgifter per elev 87 228 89 628 91 119 94 179 99 182
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,7 85,8 86,4 85,8 86,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 359 1 342 1 315 1 990 1 045
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 780 1 615 1 176 1 221 1 538
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no