Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Karlebotn skole (utgått)
Karlebotn
9840 VARANGERBOTN
Org.nr 975280276
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Unjargga Gielda / Nesseby kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Unjárga - Nesseby kommune 184 888 179 757 191 843 203 662 219 023
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 138 742 145 845 151 052 156 987 166 404
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Unjárga - Nesseby kommune 130 110 130 215 146 193 150 923 168 893
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 109 203 114 240 118 214 123 584 130 492
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Unjárga - Nesseby kommune 82,6 99,8 89,2 94,0 105,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 83,3 84,7 85,0 85,5 86,1
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Unjárga - Nesseby kommune 6 052 4 484 3 444 5 944 3 616
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 057 1 159 1 146 1 028 1 288
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Unjárga - Nesseby kommune 2 259 2 668 3 575 4 523 4 061
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 723 1 953 2 041 1 874 1 954
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no