Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kaland skole
Osvegen 331
5229 KALANDSEIDET
Org.nr 974738333
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Kaland skole
Bergen kommune 104 241 107 763 111 193 116 399 123 204
Vestland fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Kaland skole
Bergen kommune 80 745 83 602 85 841 89 151 93 710
Vestland fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Kaland skole
Bergen kommune 78,6 79,8 79,6 78,6 77,8
Vestland fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Kaland skole
Bergen kommune 907 966 983 1 029 1 470
Vestland fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Kaland skole
Bergen kommune 1 294 1 318 1 282 1 325 1 175
Vestland fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no