Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Kárášjohka - Karasjok kommune
Kommunenr 2021
Alle grunnskoler med adresse i Kárášjohka - Karasjok kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 139 517 154 324 170 372 173 060 175 824
Lønnsutgifter per elev 115 402 125 793 139 806 142 862 143 493
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 91,8 89,6 91,5 94,1 100,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 461 1 465 345 684 1 558
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 843 1 651 1 676 1 920 2 404
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no