Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Jordet skole
Brunla Allé 196
3267 LARVIK
Org.nr 874584592
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Jordet skole
Larvik kommune
Vestfold fylke 94 696 98 836 102 033 106 950 110 089
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Jordet skole
Larvik kommune
Vestfold fylke 77 708 82 259 84 449 88 708 90 588
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Jordet skole
Larvik kommune
Vestfold fylke 83,6 85,4 85,3 86,5 85,8
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Jordet skole
Larvik kommune
Vestfold fylke 1 113 1 188 1 062 1 134 1 138
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Jordet skole
Larvik kommune
Vestfold fylke 1 421 1 562 1 566 1 568 1 665
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no