Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Jondal kommune
Kommunenr 1227
Alle grunnskoler med adresse i Jondal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 146 715 151 789 152 697 166 863 166 862
Lønnsutgifter per elev 123 772 123 266 123 935 138 626 140 466
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,0 83,6 81,3 85,0 88,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 407 2 743 1 104 557 538
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 607 1 747 2 705 2 909 2 063
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no