Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Jondal kommune (utgått)
Kommunenr 1227
Kun utgåtte skoler med adresse i Jondal kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 151 789 152 697 166 863 166 862 159 526
Lønnsutgifter per elev 123 266 123 935 138 626 140 466 133 995
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,6 81,3 85,0 88,0 86,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 743 1 104 557 538 571
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 747 2 705 2 909 2 063 1 921
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no