Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Jondal kommune
Kommunenr 1227
Alle grunnskoler med adresse i Jondal kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 123 239 126 464 124 154 138 381 138 475
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 23 492 23 890 28 462 28 387 28 296
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no