Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Jølster kommune (utgått)
Kommunenr 1431
Kun utgåtte skoler med adresse i Jølster kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 115 885 119 348 127 196 127 273 127 113
Lønnsutgifter per elev 95 474 98 661 105 815 107 877 107 455
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,2 86,1 87,8 87,8 86,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 404 50 37 88 88
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 287 2 004 2 289 1 996 1 859
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no