Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Jølster kommune (utgått)
Kommunenr 1431
Kun utgåtte skoler med adresse i Jølster kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 119 348 127 196 127 273 127 113 134 691
Lønnsutgifter per elev 98 661 105 815 107 877 107 455 110 832
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,1 87,8 87,8 86,4 81,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 50 37 88 88 105
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 004 2 289 1 996 1 859 2 197
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no