Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Jevnaker kommune
Kommunenr 0532
Alle grunnskoler med adresse i Jevnaker kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 108 526 112 882 114 115 120 888 128 090
Lønnsutgifter per elev 87 405 91 700 93 279 98 782 106 620
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,7 82,1 85,1 87,3 89,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 149 839 673 1 593 719
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 005 1 907 2 065 2 059 1 903
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no