Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ingeberg skole
Lerkevegen 10
2323 INGEBERG
Org.nr 875270842
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Ingeberg skole
Hamar kommune 107 309 110 081 112 919 119 637 122 881
Innlandet fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Ingeberg skole
Hamar kommune 90 212 92 749 93 759 98 180 98 881
Innlandet fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Ingeberg skole
Hamar kommune 88,4 89,0 88,6 89,4 83,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Ingeberg skole
Hamar kommune 454 521 468 1 275 1 980
Innlandet fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Ingeberg skole
Hamar kommune 1 241 1 255 1 395 1 229 1 244
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no