Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Indre Fosen kommune
Kommunenr 5054
Alle grunnskoler med adresse i Indre Fosen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 137 413
Lønnsutgifter per elev 109 840
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 557
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 660
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no