Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Inderøy kommune
Kommunenr 5053
Alle grunnskoler med adresse i Inderøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 108 795 109 300 107 837 116 665 121 831
Lønnsutgifter per elev 90 224 89 464 86 603 92 041 94 894
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,4 83,4 82,4 82,7 86,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 459 624 1 090 875 619
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 278 1 239 1 337 1 308 754
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no