Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Inderøy kommune
Kommunenr 5053
Alle grunnskoler med adresse i Inderøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 109 300 107 837 116 665 121 831 125 926
Lønnsutgifter per elev 89 464 86 603 92 041 94 894 97 447
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,4 82,4 82,7 86,5 85,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 624 1 090 875 619 1 130
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 239 1 337 1 308 754 1 323
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no