Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Ibestad kommune
Kommunenr 5413
Alle grunnskoler med adresse i Ibestad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Ibestad kommune 155 018 172 349 147 557 181 731 221 314
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Ibestad kommune 129 405 142 202 119 974 123 689 146 972
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Ibestad kommune 72,8 73,3 86,2 70,8 64,6
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Ibestad kommune 241 396 1 197 1 403 778
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Ibestad kommune 1 427 1 463 2 087 2 849 2 429
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no