Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hyllestad kommune
Kommunenr 1413
Alle grunnskoler med adresse i Hyllestad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Agdenes kommune 145 024 140 979 158 557 161 300 156 570
Audnedal kommune 97 610 97 104 97 299 103 193 106 556
Fosnes kommune 182 394 196 883 200 962 221 880 236 544
Hornindal kommune 112 772 105 402 110 513 118 110 128 031
Hyllestad kommune 133 968 143 683 159 364 177 921 184 051
Kvitsøy kommune 140 215 140 384 154 722 157 951 173 202
Lurøy kommune 162 314 169 802 189 807 206 928 209 210
Marnardal kommune 139 637 145 005 146 090 149 596 153 654
Midsund kommune 119 311 128 904 132 939 145 569 143 611
Rømskog kommune 156 795 194 467 200 686 195 730 181 079
Torsken kommune 184 555 177 987 182 667 191 088 220 799
Utsira kommune 245 931 277 754 249 379 269 840 310 987
Vevelstad kommune 186 075 199 429 178 918 180 900 197 791
Værøy kommune 140 659 140 912 156 625 180 662 226 022
Lønnsutgifter per elev
Agdenes kommune 121 731 119 956 134 765 135 879 129 903
Audnedal kommune 56 625 52 524 80 403 78 451 82 904
Fosnes kommune 148 683 165 037 165 386 188 376 198 359
Hornindal kommune 94 124 86 206 91 241 98 175 106 854
Hyllestad kommune 110 292 117 949 133 329 148 034 153 855
Kvitsøy kommune 123 278 123 116 137 111 141 271 152 213
Lurøy kommune 127 969 133 302 151 027 162 864 164 268
Marnardal kommune 103 744 108 819 108 417 112 288 115 676
Midsund kommune 97 036 107 610 109 683 121 693 119 830
Rømskog kommune 121 956 145 933 158 514 152 575 135 338
Torsken kommune 139 029 139 883 148 635 149 510 165 514
Utsira kommune 215 908 243 231 221 980 239 480 269 571
Vevelstad kommune 160 733 164 408 152 473 151 270 169 903
Værøy kommune 108 032 118 147 130 091 145 235 174 825
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Agdenes kommune 96,4 89,4 92,9 92,5 95,7
Audnedal kommune 58,0 52,7 84,1 76,6 79,0
Fosnes kommune 87,1 90,8 92,7 94,6 92,4
Hornindal kommune 87,4 83,8 85,1 88,6 85,4
Hyllestad kommune 88,9 89,7 93,0 92,9 92,4
Kvitsøy kommune 86,7 90,9 93,9 93,0 89,4
Lurøy kommune 76,5 76,1 79,3 77,5 78,8
Marnardal kommune 77,0 78,9 77,0 76,5 76,2
Midsund kommune 76,0 85,7 87,3 87,4 90,0
Rømskog kommune 58,2 58,3 59,9 63,6 65,7
Torsken kommune 79,8 84,3 91,3 85,3 81,2
Utsira kommune 97,3 92,0 94,6 93,8 93,4
Vevelstad kommune 87,7 82,1 92,0 90,3 85,6
Værøy kommune 77,8 85,4 88,5 84,5 81,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Agdenes kommune 182 755 394 917 694
Audnedal kommune 2 054 2 057 360 1 240 1 799
Fosnes kommune 798 1 126 4 498 1 971 1 950
Hornindal kommune 88 31 449 196 108
Hyllestad kommune 1 702 987 1 008 1 131 469
Kvitsøy kommune 1 083 1 389 1 278 888 1 106
Lurøy kommune 1 548 1 456 1 586 3 719 4 166
Marnardal kommune 2 170 1 139 3 014 1 971 2 822
Midsund kommune 1 157 746 860 739 319
Rømskog kommune 346 844 777 1 652 1 700
Torsken kommune 2 912 2 664 583 1 687 9 179
Utsira kommune 1 425 4 246 655 2 960 2 661
Vevelstad kommune 1 118 5 571 1 474 1 905 194
Værøy kommune 541 971 1 170 830 2 918
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Agdenes kommune 2 680 2 387 2 325 2 455 3 840
Audnedal kommune 1 167 1 338 1 127 978 1 187
Fosnes kommune 2 003 2 152 3 310 1 369 1 776
Hornindal kommune 1 383 1 243 1 215 1 428 1 678
Hyllestad kommune 1 001 1 596 976 1 383 1 398
Kvitsøy kommune 2 277 2 040 1 791 1 626 1 397
Lurøy kommune 2 009 1 685 2 382 2 222 2 198
Marnardal kommune 2 584 1 798 1 670 1 871 2 544
Midsund kommune 2 394 2 686 2 465 2 056 1 854
Rømskog kommune 1 650 3 444 2 811 2 919 2 815
Torsken kommune 3 989 3 085 2 604 2 862 4 891
Utsira kommune 4 276 2 815 3 358 4 000 3 047
Vevelstad kommune 3 205 2 306 2 202 2 469 2 868
Værøy kommune 1 805 1 820 2 125 3 815 3 329
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no