Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hyllestad kommune
Kommunenr 1413
Alle grunnskoler med adresse i Hyllestad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Askvoll kommune 146 222 151 047 154 479 168 975 177 200
Aurland kommune 164 288 171 943 180 371 183 670 187 737
Balestrand kommune 156 149 153 806 159 285 171 013 172 901
Bremanger kommune 149 815 159 853 160 165 162 023 174 228
Eid kommune 96 445 100 568 103 417 111 717 115 152
Fjaler kommune 134 625 138 390 139 292 140 924 152 052
Flora kommune 115 477 122 148 126 893 130 786 138 530
Førde kommune 99 483 102 962 105 840 110 272 114 590
Gaular kommune 119 575 129 956 136 341 139 926 136 688
Gloppen kommune 110 403 113 331 121 173 127 421 135 665
Gulen kommune 145 686 154 193 162 128 167 333 174 272
Hornindal kommune 112 772 105 402 110 513 118 110 128 031
Hyllestad kommune 133 968 143 683 159 364 177 921 184 051
Høyanger kommune 144 188 144 660 147 817 154 043 157 893
Jølster kommune 115 885 119 348 127 196 127 273 127 113
Leikanger kommune 109 134 110 807 113 175 117 727 131 241
Luster kommune 139 373 145 530 150 996 149 401 153 188
Lærdal kommune 134 481 140 950 145 065 141 872 140 253
Naustdal kommune 118 054 126 755 129 271 131 763 141 961
Selje kommune 136 285 136 140 143 370 149 447 148 517
Sogndal kommune 105 493 105 812 111 230 116 616 124 201
Solund kommune 154 407 153 342 162 000 159 440 163 806
Stryn kommune 109 379 114 925 118 166 117 397 125 055
Vik kommune 126 160 133 173 141 588 144 739 147 457
Vågsøy kommune 112 088 113 687 122 578 127 007 138 435
Årdal kommune 121 596 126 796 131 720 134 364 140 272
Lønnsutgifter per elev
Askvoll kommune 118 728 122 598 125 998 139 465 147 261
Aurland kommune 131 780 136 050 145 328 151 912 155 958
Balestrand kommune 126 584 125 663 129 521 139 914 143 491
Bremanger kommune 126 214 132 426 129 147 130 133 142 183
Eid kommune 80 540 84 799 86 315 92 554 95 827
Fjaler kommune 110 337 113 772 114 910 117 130 126 058
Flora kommune 97 319 103 310 107 434 109 678 116 556
Førde kommune 80 640 84 532 86 806 90 309 94 873
Gaular kommune 99 275 104 960 111 799 115 037 113 766
Gloppen kommune 79 347 83 483 88 619 94 629 101 860
Gulen kommune 121 409 125 809 132 493 135 924 140 306
Hornindal kommune 94 124 86 206 91 241 98 175 106 854
Hyllestad kommune 110 292 117 949 133 329 148 034 153 855
Høyanger kommune 123 501 122 472 123 854 126 792 130 160
Jølster kommune 95 474 98 661 105 815 107 877 107 455
Leikanger kommune 91 472 94 872 95 823 99 078 109 482
Luster kommune 105 993 110 829 113 637 113 131 116 004
Lærdal kommune 102 252 107 145 110 576 106 599 106 589
Naustdal kommune 98 846 104 043 105 823 105 340 110 277
Selje kommune 114 156 114 810 121 909 125 023 125 750
Sogndal kommune 86 041 86 037 87 445 91 533 98 302
Solund kommune 123 484 130 734 137 630 135 505 140 473
Stryn kommune 82 840 87 674 91 079 91 462 96 902
Vik kommune 103 739 110 158 117 823 120 704 124 671
Vågsøy kommune 90 462 92 438 98 351 104 370 106 752
Årdal kommune 100 708 106 149 109 814 112 649 116 970
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Askvoll kommune 81,6 82,1 84,1 86,7 88,7
Aurland kommune 80,6 79,7 82,3 82,3 81,6
Balestrand kommune 81,3 83,9 81,8 80,2 77,0
Bremanger kommune 85,3 85,8 85,8 81,8 79,5
Eid kommune 81,2 81,4 83,9 85,7 86,2
Fjaler kommune 90,8 90,2 91,7 92,1 90,5
Flora kommune 87,5 87,8 91,1 89,1 88,2
Førde kommune 84,9 86,4 88,7 88,5 89,4
Gaular kommune 83,1 80,4 84,5 84,7 88,4
Gloppen kommune 73,3 76,1 77,1 79,2 79,7
Gulen kommune 84,7 82,3 83,5 82,9 82,0
Hornindal kommune 87,4 83,8 85,1 88,6 85,4
Hyllestad kommune 88,9 89,7 93,0 92,9 92,4
Høyanger kommune 88,1 88,1 88,2 86,9 86,1
Jølster kommune 84,2 86,1 87,8 87,8 86,4
Leikanger kommune 85,3 87,9 87,1 87,5 87,7
Luster kommune 77,3 77,1 76,2 76,6 75,1
Lærdal kommune 75,7 76,6 77,6 76,8 77,7
Naustdal kommune 88,1 84,7 84,8 84,7 82,0
Selje kommune 86,2 88,9 90,0 90,2 89,8
Sogndal kommune 83,9 81,6 80,5 80,7 82,6
Solund kommune 83,9 85,4 84,2 86,6 84,2
Stryn kommune 76,5 75,9 79,9 79,2 78,9
Vik kommune 83,8 84,5 86,4 88,8 90,6
Vågsøy kommune 77,0 77,6 78,7 82,2 75,8
Årdal kommune 85,8 86,4 86,5 88,6 86,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Askvoll kommune 404 1 148 652 1 018 379
Aurland kommune 1 059 808 974 839 814
Balestrand kommune 503 138 124 390 2 531
Bremanger kommune 541 2 783 1 069 700 559
Eid kommune 534 463 856 1 193 870
Fjaler kommune 686 904 778 551 607
Flora kommune 1 525 1 130 1 293 1 494 1 026
Førde kommune 960 951 864 998 956
Gaular kommune 97 93 99 256 63
Gloppen kommune 404 329 280 338 232
Gulen kommune 1 402 1 493 1 344 1 629 1 889
Hornindal kommune 88 31 449 196 108
Hyllestad kommune 1 702 987 1 008 1 131 469
Høyanger kommune 662 1 342 837 1 466 1 573
Jølster kommune 404 50 37 88 88
Leikanger kommune 329 262 422 513 942
Luster kommune 1 519 2 046 2 395 2 062 1 727
Lærdal kommune 516 464 171 65 100
Naustdal kommune 43 28 88 124 99
Selje kommune 589 1 214 1 422 1 040 733
Sogndal kommune 1 174 1 162 1 850 1 556 1 968
Solund kommune 1 628 1 254 1 329 740 1 250
Stryn kommune 1 705 1 591 1 807 1 606 1 862
Vik kommune 1 464 1 247 1 368 1 138 668
Vågsøy kommune 561 802 942 598 1 195
Årdal kommune 588 384 502 364 174
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Askvoll kommune 1 614 1 881 2 119 2 056 1 725
Aurland kommune 2 464 2 108 2 070 2 158 1 726
Balestrand kommune 1 835 1 528 1 650 2 385 1 659
Bremanger kommune 2 432 2 821 2 439 2 179 2 128
Eid kommune 1 723 1 806 1 780 1 960 1 891
Fjaler kommune 1 850 1 650 1 786 1 985 1 964
Flora kommune 2 314 2 364 2 248 2 519 2 327
Førde kommune 1 722 1 250 1 364 1 554 1 042
Gaular kommune 1 646 1 650 1 641 1 590 1 439
Gloppen kommune 1 638 1 703 2 114 2 210 2 002
Gulen kommune 1 819 1 885 1 770 1 780 1 918
Hornindal kommune 1 383 1 243 1 215 1 428 1 678
Hyllestad kommune 1 001 1 596 976 1 383 1 398
Høyanger kommune 1 673 1 883 2 241 2 768 2 072
Jølster kommune 2 287 2 004 2 289 1 996 1 859
Leikanger kommune 2 227 2 320 2 354 2 531 2 409
Luster kommune 2 109 2 137 2 069 1 787 1 602
Lærdal kommune 1 614 1 759 1 388 1 415 1 396
Naustdal kommune 2 055 1 759 2 373 1 723 1 799
Selje kommune 1 273 1 494 1 217 1 331 1 414
Sogndal kommune 1 597 1 687 1 361 1 541 1 547
Solund kommune 1 513 2 186 1 665 1 300 1 228
Stryn kommune 1 667 1 374 1 545 1 649 1 590
Vik kommune 1 454 2 213 1 749 1 924 1 840
Vågsøy kommune 1 740 1 468 1 709 1 742 1 656
Årdal kommune 1 422 1 365 2 217 1 644 1 603
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no