Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hyllestad kommune
Kommunenr 1413
Alle grunnskoler med adresse i Hyllestad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 133 968 143 683 159 364 177 921 184 051
Lønnsutgifter per elev 110 292 117 949 133 329 148 034 153 855
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,9 89,7 93,0 92,9 92,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 702 987 1 008 1 131 469
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 001 1 596 976 1 383 1 398
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no