Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hyllestad kommune
Kommunenr 4637
Alle grunnskoler med adresse i Hyllestad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 143 683 159 364 177 921 184 051 186 521
Lønnsutgifter per elev 117 949 133 329 148 034 153 855 153 808
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,7 93,0 92,9 92,4 100,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 987 1 008 1 131 469 1 587
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 596 976 1 383 1 398 1 373
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no