Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hyllestad kommune
Kommunenr 1413
Alle grunnskoler med adresse i Hyllestad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 130 451 133 968 143 683 159 364 177 921
Lønnsutgifter per elev 107 782 110 292 117 949 133 329 148 034
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,6 88,9 89,7 93,0 92,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 180 1 702 987 1 008 1 131
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 140 1 001 1 596 976 1 383
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no