Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hyen skule
Straumsvegen 3
6829 HYEN
Org.nr 975289311
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gloppen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Hyen skule
Gloppen kommune 110 403 113 331 121 173 127 421 135 665
Vestland fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Hyen skule
Gloppen kommune 79 347 83 483 88 619 94 629 101 860
Vestland fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Hyen skule
Gloppen kommune 73,3 76,1 77,1 79,2 79,7
Vestland fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Hyen skule
Gloppen kommune 404 329 280 338 232
Vestland fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Hyen skule
Gloppen kommune 1 638 1 703 2 114 2 210 2 002
Vestland fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no