Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hvittingfoss barne- og ungdomsskole
Bjørkhaugen 16
3647 HVITTINGFOSS
Org.nr 975284719
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kongsberg kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Hvittingfoss barne- og ungdomsskole
Kongsberg kommune 100 870 104 394 115 804 119 145 122 323
Buskerud fylke 99 512 107 376 107 042 109 888 113 582
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Hvittingfoss barne- og ungdomsskole
Kongsberg kommune 81 912 82 135 89 365 91 483 94 144
Buskerud fylke 77 861 79 173 81 956 84 081 87 261
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Hvittingfoss barne- og ungdomsskole
Kongsberg kommune 82,0 79,2 82,3 83,3 82,6
Buskerud fylke 78,9 78,4 78,8 79,0 79,3
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Hvittingfoss barne- og ungdomsskole
Kongsberg kommune 604 1 159 811 551 664
Buskerud fylke 904 1 076 1 142 1 015 938
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Hvittingfoss barne- og ungdomsskole
Kongsberg kommune 1 279 1 460 1 341 1 216 1 014
Buskerud fylke 1 322 1 348 1 458 1 407 1 222
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no