Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hurdal ungdomsskole (utgått)
2090 HURDAL
Org.nr 975272176
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Hurdal kommune 113 469 118 656 119 896 115 005 117 296
Akershus fylke (utgått) 92 048 95 089 98 765 102 336 107 614
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Hurdal kommune 83 964 89 636 91 466 88 505 91 100
Akershus fylke (utgått) 72 978 75 071 77 849 80 345 83 851
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Hurdal kommune 77,6 78,7 77,6 78,7 79,0
Akershus fylke (utgått) 80,0 80,2 80,8 81,2 80,7
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Hurdal kommune 171 86 94 80 314
Akershus fylke (utgått) 919 1 039 1 070 1 063 962
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Hurdal kommune 1 533 1 526 1 207 1 384 1 253
Akershus fylke (utgått) 1 238 1 295 1 384 1 428 1 157
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no