Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hurdal kommune
Kommunenr 0239
Alle grunnskoler med adresse i Hurdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 115 005
Lønnsutgifter per elev 88 505
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 80
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 384
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no