Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hurdal kommune
Kommunenr 0239
Alle grunnskoler med adresse i Hurdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Hurdal kommune 99 524 113 469 118 656 119 896 115 005
Akershus fylke 89 712 92 048 95 089 98 765 102 336
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Hurdal kommune 80 996 83 964 89 636 91 466 88 505
Akershus fylke 70 700 72 978 75 071 77 849 80 345
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Hurdal kommune 86,1 77,6 78,7 77,6 78,7
Akershus fylke 79,3 80,0 80,2 80,8 81,2
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Hurdal kommune 442 171 86 94 80
Akershus fylke 861 919 1 039 1 070 1 063
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Hurdal kommune 1 197 1 533 1 526 1 207 1 384
Akershus fylke 1 146 1 238 1 295 1 384 1 428
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no