Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hurdal kommune
Kommunenr 0239
Alle grunnskoler med adresse i Hurdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 99 524 113 469 118 656 119 896 115 005
Lønnsutgifter per elev 80 996 83 964 89 636 91 466 88 505
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,1 77,6 78,7 77,6 78,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 442 171 86 94 80
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 197 1 533 1 526 1 207 1 384
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no