Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hurdal kommune
Kommunenr 0239
Alle grunnskoler med adresse i Hurdal kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 84 735 90 563 90 962 86 289 89 319
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 28 766 28 861 28 966 28 688 27 950
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no